GRABE MANG ROMANSA BASANG BASA NA AGAD PEPE KO - IKOT TALAGA MATA KO KAPAG GANYAN KA WILD